Garantijas

Izdarot lielākus pirkumus, vai arī tādus, kurus plānojam patērēt ilgāku laika posmu, piemēram, telefonu, televizoru, ledusskapi vai datoru, domājam par to, kāda ir mūsu garantija, ka ar preci nekas nenotiks. Tieši tāpēc ir izgudrotas garantijas, kas pasargās lietotājus no tā, ka prece tiek bojāta pirms klients to saņem vai arī, ka ražošanas procesā radās kļūme, kuru nebija iespējams pamanīt pirms prece tika sākta lietot. Tātad garantija ir papīra formāta solījums, ka kompānija salabos vai apmainīs produktu bez maksas, ja lietotājs atrod preces bojājumus, kas ir ražotāja vaina noteiktā laika posmā pēc iegādes brīža. Tajā laikā, kad garantijas parādījās, cilvēki tās izmantoja ļoti plaši, tāpēc kompānijas sāka garantiju solījumos minēt konkrētus bojājumus, kas tiks laboti un kuri nē.

Lielākā daļa no garantijām, kas tiek piešķirtas preces iegādes brīdī, darbojas tikai vienu gadu , bet ir arī tādas, kas darbojas gan ilgāku, gan tādas, kas darbojas īsāku laika periodu. Tā kā bieži vien garantijas nenosedz visu laika periodu, ko pircējs vēlas, tad tirgotāji ir ieviesuši jaunu sistēmu, ka garantija var tikt pagarināta, ja klients vēlas par to papildus piemaksāt. Papildus garantijas sedz krietni ilgāku laika periodu un ir daudz maigākas attiecībā uz noteikumiem, kad prece tiks labota bez maksas un kad tas nenotiks. Neskatoties uz to, ka tiek samaksāts par papildus garantiju, tas nebūt nenozīmē, ka prece vēl aizvien tiks labota bez maksas, jo vienmēr pastāv iespēja, ka garantijas labošana tiks atteikta.

Viena no svarīgākajām lietām, kuru ir vērts ļoti rūpīgi un ar melnu tinti pierakstīt savā blociņā- garantijas labošana darbojas tikai un vienīgi tām precēm, kuras pēc iegādes nav tikušas mainītas nekādā mērā. Piemēram, ja automobilis ir vests uz servisu, un tam ir nomainīts dzinējs pret jaudīgāku, tad pat, ja vienas no durvīm ir bojātas, remonts var tikt atteikts. Šā brīža auto vairs nav tas pats auto, kurš tika pārdots, tāpēc kompānija var teikt, ka nomainītās detaļas ir mainījušas mašīnas komplektāciju, kas varētu būt iemesls tam, ka durvju sistēma vairs nedarbojas perfekti. Tā izklausās pēc ļoti lielas atrunas, kas tā arī ir, bet tas vienalga notiek dzīvē un no tā ir jāizvairās. Ja vēlies nodrošināties, ka kļūmju gadījumā tavs garantijas remonts netiks noraidīts, tad neko nemaini. Diemžēl nekā nemainīšana vēl nenozīmē, ka garantijas remonts netiks atteikts.

Katrai kompānijai ir savi principi, kā tiek atrunāti noteikumi garantijas saņemšanai. Garantijas remonta vai preces bezmaksas apmaiņa var tikt atteikta dažādu iemeslu dēļ. Viens no vispopulārākajiem ir pieprasīt papildus preces lietošanas testus. Ja uzņēmums atklās, ka prece darbojas kā tai vajadzētu normālos apstākļos, tad garantija labojumi tiks atteikti. Iemesls tam visam būs tas, ka īpašnieks esot preci pakļāvis nepareiziem lietošanas apstākļiem, piemēram, novietojis to pārāk aukstā vai siltā klimatā, kad ierīce nespēja pareizi funkcionēt. Vienmēr arī jāatceras, ka garantijas labošana nenozīmē, ka tas notiks uzreiz. Bieži vien prece, piemēram, ir jāatdod atpakaļ veikalā vai pa tiešo jānosūta ražotājam, šajos gadījumos remonts var ievilkties. Vislabākais variants ir tad, ja ražotājs ir norādījis tuvāko autorizēto labošanas iestādi, kura tālāk arī risinās esošo problēmu. Garantija kopumā ir laba lieta, bet ir jābūt ļoti piesardzīgiem preci izmantojot, lai bojājumu gadījumā bez maksas labošana netiktu atteikta.